Ilmanvaihto ja kohdepoisto ovat monessa tapauksessa teollisuushallin suurimpia yksittäisiä sähkönkuluttajia. Näihin kuuluu yksi tai useampi imuri joka on käynnissä ainakin koko työpäivän ajan, lisäksi nämä imevät ulos suuria määriä lämmitettyä ilmaa joka pitää korvata raittiilla ilmalla.

Meidän leveysasteillamme korvausilman lämmittäminen vaatii vuosittain noin 2,7 m3 öljyä jokaista ulospuhallettua 1000 m3/h kohti. Poistoilmasta kannattaa ottaa lämpöenergia talteen. Poistoilman sisältämät epäpuhtaudet kuitenkin kertyvät lämmönvaihtimen pinnoille ja heikentävät nopeasti lämmöntalteenoton hyötysuhdetta. Poistoilma kannattaa siis suodattaa myös silloin kun se puhalletaan vain suoraan ulos. Teollisuuden päästöille asetetaan kaiken lisäksi aina vaan kireämmät vaatimukset.

Tukkeutuneet suodatinelementit lisäävät suodatinyksikön aiheuttamaa painehäviötä ja kuristavat järjestelmän tehoa, mikä heikentää ilman laatua. Oikea-aikainen huolto ja suodatinelementtien vaihto on taloudellisestikin helppo perustella. Uusilla suodatinelementeillä on alhainen virtausvastus, mikä itse asiassa lisää järjestelmän kapasiteettiä hetkellisesti. Valitettavasti tämä hetkellinen ylikuormitus lyhentää elementtien käyttöikää ja lämmitystarve saattaa kasvaa odotettua suuremmaksi. Ilmamäärä on hyvä tarkistaa ja säätää säännöllisesti, mikä voidaan tehdä joko manuaalisesti tai automaattisesti. Säästö ei ole hyvä syy jättää kohdepoistojärjestelmä retuperälle. Polygon auttaa teitä säästämään energiaa ja rahaa.

Korvausilman lämmityskustannusten vertailu. Toinen käyrä kuvaa kustannuksia kun ilma puhalletaan suoraan ulos, toinen kuvaa kustannuksia hyvällä lämmöntalteenotolla.