Ilman laatu

Sisäilman laadulla on suuri merkitys tilassa työskentelevälle henkilölle. Eri ympäristöt asettavat erilaisia vaatimuksia ilmalle ja ilmankäsittelylle. Toimistossa tai koulussa on paljon ihmisiä suhteellisen pienessä tilassa. Tuotantolaitoksessa tai pajassa on taas suhteellisen suuret tilat henkilöä kohden, mutta työstö sekä raaka-aineiden ja tuotteiden käsittely nostaa hiukkasia ilmaan – lastuja, pölyhiukkasia ja aerosoleja.

Ilmanlaadun ollessa huono henkilökunta voidaan varustaa henkilökohtaisilla suojaimilla, kuten hengityssuojalla ja puhdasilmanaamarilla, tai henkilö voidaan sijoittaa ilmastoituun valvomoon. Huono ilmanlaatu voidaan myös parantaa rakentamalla toimiva kohdepoistojärjestelmä. Toimivasta kohdepoistojärjestelmästä hyötyy varsinkin konekanta ja lopputuote. Puhdas ilma vähentää mekaanista kulutusta, parantaa työstöjälkeä ja pidentää nykyaikaisen koneen elektroniikan käyttöikää. Myös kokonaistaloudellisuus hyötyy tästä! Polygonilla on asiantuntemus joka auttaa teitä tekemään ilmanlaatua parantavia päätöksiä.

Turvallisuus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/92/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi, myös ATEX direktiiviksi kutsuttu, koskee kaikkia 1. heinäkuuta 2003 jälkeen tehtyjä asennuksia ja edellyttää että vanhat asennukset täyttävät direktiivin ehdot 1. heinäkuuta 2006 jälkeen.

Toiminnanharjoittajalla ja työnantajalla on useita räjähdysvaaraa ja työntekijöiden suojaamista niitä vastaan koskevia velvoitteita. Näihin velvoitteisiin kuuluu velvollisuus selvittää mikäli räjähdysvaara on olemassa, estää räjähdyksen synty ja suojata räjähdystä vastaan, valita työtilaan sopivia laitteita, kouluttaa työntekijöitä sekä laatia räjähdyssuojausasiakirja. Jos toimit metalli-, puuntyöstö- tai maalausalalla, käsittelet pulverimuotoisia raaka-aineita muovi-, elintarvike- tai kemian teollisuudessa, räjähdyssuojausasiakirja pitäisi jo olla laadittuna. Polygon voi auttaa räjähdyssuojausasiakirjan laatimisessa.

Kuvassa näkyy pölyhiukkasia hitsauskärystä ja plasma-leikkauksesta. Pöly on suodatettu ilmasta pohjalaisessa teollisuus-yrityksessä tehokkaalla suodatinjärjestelmällä.